sabato 6 agosto 2016


OGGI 6 AGOSTO 2016 SI E' ADDORMENTATO NEL SIGNORE


IL NOSTRO VESCOVO EMERITO 

MONS.ERCOLE LUPINACCI


 LO RICORDIAMO SEMPRE CON STIMA E AFFETTO.

Il SIGNORE DONI IL PREMIO ETERNO AL SERVO FEDELE E OPEROSO .                                       PREGHIERA PER UN VESCOVO  DEFUNTOTë haristisiëm, o i Madh’in’Zot , pse t’atë isht të rruarit pa vdekjie, për lëvdia jote isht e pandëlguashme e dashuria jote për njeriun e parrëfieshme e rregjëria jote ngë i shkon njeriu e Ti ngë i merr anën njeriu ! Ti urdhurove se kur të mbaronën kjëroin e gjellës, gjithë njerëzit të vdesiën.
Andai Të parkalesiëm , o i Madh’in’Zot , se ki shërbëtor jiti e vëlla jini Mons. Ercole i çili na kle shok te priftëria e pati besën tek Ti dhe e rrëfiejti gjithëmonë e drejtë dhe e pakjërtuame e u kjëllua gjumi me shpresën e të ngjallurit e jetës s’pasosme, të prëhet në gji t’Abramit , Isakut dhe Jakobit.
E si në dhe , te Klisha jote e vure Prift te shërbesa e shejte , kështù le të marrënjë piesë te Theroria jote e kjiellit. Mbi njerëzit Ti e stolise me një stoli shpirtullore , mbi ëngjëjitë e lëvdis s’ate Ti përite mirë i padhënuam. Ti i dhe lëvdi gjellës s’tij mbi dhe, ti nani bëj sa ai te hinjë e t’ujet në mes të Shejtravet t’atë tue e nëmëruar shpirtin e’tij me gjithë ata çë moti tij pëlkjieshmë.
Se Ti je ngjallia , gjella e prëhia e të ndëjemitë shërbëtorë jiti e vëlla jini Mons.ERCOLE, o Krisht Perëndia jinë e na të japiëm lëvdi tij, bashkë me Atin t’ënt të pazënëfill e bashkë me gjithë shejtin e të mirë e gjellëdhënës Shpirt t’ënt , nani e per gjithëmone e për jetë te jetëvet.
Pop. Amin.


Ti ringraziamo,o Signore Dio nostro, perchè a te appartiene l’immortalità,la tua gloria è incomprensibile e il tuo amore per gli uomini è indescrivibile,il tuo regno è al di sopra di tutti.
Tu stabilisti che quanto il ciclo della vita è concluso ogni uomo muoia.
Ecco ti preghiamo, o Signore Dio nostro, che se questo nostro fratello nel sacerdozio Mons.ERCOLE ,ha avuto fede in te e l’ha testimoniata sempre integra e irreprensibile, adesso si è addormentato nella speranza della risurrezione nella vita eterna, concedi il riposo eterno nel seno di Abramo, Isacco e Giacobbe.
E come in terra, nella tua Chiesa l’hai costituito sacerdote per le cose sante,concedi che prenda parte alla tua mensa eterna. Fra gli uomini lo hai posto con una stola spirituale, adesso annoveralo fra gli angeli e nella tua gloria purificato.
Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo del tuo servo Mons.ERCOLE , che si è addormentato ,o Cristo Dio nostro, a te rendiamo gloria, insieme al Padre tuo senza principio e al santissimo buono e vivificante tuo Spirito,ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Pop.AminNessun commento:

Posta un commento