martedì 31 marzo 2009

Venerdì di Lazzaro.


Venerdi prossimo la Divina Liturgia dei Doni Presantificati (Projasmena) sarà celebrata alle ore 18.30. Alla fine seguirà il Canto del Lazëri.

Ecco il tropario della festa:


Tin kinìn Anàstasin * pro tu su pàthus pistùmenos, * ek nekròn ìghiras ton Làzaron, Christè o Theòs, * òthen ke imìs os i pèdhes, * ta tis nìkis sìmvola fèrondes, * si to nikitì * tu thanàtu voòmen: * Osannà en tis ipsìstis, * evloghimènos o erchòmenos * en onòmati Kirìu.Ngjalljen e perbashkët * më parë se pësimet tatë * tue vërtetuar, * së vdekurish ngjalle Lazarin, o Krisht Perëndi; * andaj * edhe na, si djemtë, * tue qellur shengjet e mundësisë, * tyj çë munde vdekjen thërresjëm: * Osana te lartësitë, * bekuar ai çë vjen * në emër të t’yn’Zoti.


Per confermare la fede nella comune resurrezione, prima della tua pasisone, hai resuscitato Lazzaro dai morti, O Cristo Dio: noi dunque, come i fanciulli, portando i simboli della vittoria gridiamo a te, vincitore della morte: Osanna nel più alto dei cieli, benedetto Colui che viene nel Nome del Signore.

Nessun commento:

Posta un commento