mercoledì 25 dicembre 2013


CATTEDRALE DI S. DEMETRIO M. 

PIANA DEGLI ALBANESI 

SANTO NATALE 2013“Shi lehet Krishti, lëvdonie shi vien nga kjellia 

ju te pritëni. Shi Krishti mbi dhe: ju ngrëhuni. 

Zotit po t’i këndoni jeta e gjithë,edhe ndë 

gëzime, zëni kënka,popuj,juse u lëvdërua ai.”


“ Hristòs jennàte,doksasate; Hristòs eks 

uranòn,apandisate,Hristòs epi jis,ipsòthite. 

Asate to Kjirìo,pasa i ji,kje en evfrosìni 

animn’sate laì,òti dhedhòksaste.”


“Cristo nasce: glorificatelo!Cristo scende dai 

cieli:andategli incontro! 

Cristo è sulla 

terra:Levatevi in alto!”Cantate al Signore tutta 

la terra”, e 
AUGURO A TUTTI UN SANTO NATALE 

2013

Archim. p. Antonino Paratore Parroco

Nessun commento:

Posta un commento