mercoledì 29 gennaio 2014

30 GENNAIO 2014 Santi Basilio il Grande, Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo.

Vespro. 
Stichira dei Santi 6: Ta tis charitos organa. Dhoxa del Mineo:
Tas mistikas simeron; Ke nin: Tis mi makarisi se. Isodo. Fos
ilaron. Prokimenon: del giorno: I voithià mu parà Kirìu. 

Letture dei
Santi : Deut. 1,8-17 ; Deut. 1,14-21 ; Sap. 3,1-9. Aposticha: Cheris, ierarchon i Trias; Dhoxa dei Santi: Salpisomen en salpinghi asmaton;
Ke nin: Makarizomen se Theotoke. 
Apolitikia: Tus tris meghistus
fostiras; Dhoxa ke nin: Tu Gavriil fthenxamenu (Teotok. Tono I).

Liturgia. 
Apolitikia: Tus tris meghistus fostiras; e del Santo della Chiesa. Kontakion: O mitran parthenikin. Trisagio. 
Apostolo: dei Santi Eb.13,7-16. 
Vangelo: dei Santi: Mt. 5,14-19. 
All’Exeretos: Axion estin. 
Kinonikon: Is pasan tin ghin. Dopo ‘Soson, o Theos’: Idhomen to fos. Apolisis.

Nessun commento:

Posta un commento