sabato 6 giugno 2009

Domenica 7 Giugno 2009


DOMENICA DI TUTTI I SANTI
ANTIFONE: Agathon to exomologhìsthe to Kirìo....
TROPARI:
1) Ex ìpsus katìlthes os èfsplachons ( tono VIII)
2) Ton en olo to kosmo ( di tutti i santi)
3) Mègan èvrato (di san Demetrio)
4) Os aparhàs tis fìseos
LETTURE:
Apostolo: Ebrei 11,33-12,2
Vangelo: Matteo 10, 32-33.37-38 e 19, 27-30
Megalinarion: Axion Estin
Kinonikon: Agalliàsthe dhìkei en Kirìo tis efthèsi prepì ènesis

Nessun commento:

Posta un commento