venerdì 1 febbraio 2013AVVISOAll'alba del nuovo giorno che inizia, 

oggi 1° febbraio 2013 , 

si è addormentato nel Signore Cristo Risorto

 il Rev.mo Papas Stefano Plescia del Clero 

dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

Domani 2 Febbraio ,festa dell'Ypapantí del 

Signore, Dio e Salvatore nostro Gesú Cristo, 

Si celebra il funerale nella Chiesa 

M.SS.Odigitria in Piana degli Albanesi 

alle ore 9,30.
Se Ti ja ngjallia, gjella e prëhia e të ndëjemëvet 

shërbëtorit vellau t'ën P.Steu,

 o Krisht Perëndia 


jinë e na të jepiëm lëvdi tij bashkë me Atin t’ënt të 


pazënë fill e bashkë me gjithë shejtin e të 

mirë e gjellëdhënës Shpirtin t’ënt nani e për gjithëmonë 


e për jetë të jetëvet.

Amin.


Jipi prëhien, o Zot, shpirtin të vdekurit p.Steut, në vent 

shejt e në horë të të drejtevët , prite mirr 

o Shelbues, e jipi prëhi. 


Amin


Eterna sia la sua memoria!

Nessun commento:

Posta un commento