domenica 23 dicembre 2012

PARROCCHIA S. DEMETRIO MEGALOMARTIRE

                                                                                                  SANTO NATALE 2012            Kristòs jennàte,doksasate; Kristòs eks uranòn,apandisate,

Kristòs epi jis,ipsòthite

.Asate to Kjirìo,pasa i ji,kje en evfrosìni animn’sate laì, òti dhedhòksaste


           Shi lehet Krishti, lëvdonie shi vien nga kjellia ju te pritëni.

Shi Krishti mbi dhe:ju ngrëhuni.

Zotit po t’i këndoni jeta e gjithë,edhe ndë gëzime, zëni kënka,  popuj,juse u lëvdërua ai.


              Cristo nasce, rendete gloria; * Cristo scende dai cieli,
            anda­tegli incontro; * Cristo è sulla terra, elevatevi. *

 Cantate al Signore da tutta la terra˚, *

 e con letizia cele­bra­telo, o popoli, * perché si è glorificato˚.VI  AUGURO DI CUORE OGNI BENE 

PER

LA FESTA DEL SANTO NATALE 2012
 E
 BUON ANNO 2013

Archim. p. Antonino Paratore,parroco

Nessun commento:

Posta un commento