sabato 25 maggio 2013

Tek  e  Diel1ia  e  gjithë   Shejtravet
e Para e SH. Mateut

(Mt.X,32,33,37,38; XIX,27-30)  
In'Zot i tha dsënësëvet e 'Tij: kush më deshmoft përpara njerëzët, edhé U kam t'e deshmonj për­para t'im’Eti çë isht  në kjiell.

33. Kush pran do t’më mohonjë mua  përpara njerëzëvot,edhé U kam t'e mohonjë përpara t’im Et cë isht në kjiell.

37. Aì çë do mirë t' jatin a të jëmën më shumë se Mua, ai nga isht për Mua i vëjéfshëm ; e aì çë do mirë të birin a të bijën shumë se Mua , aì ngë isht për Mua i vëjéfshëm .

38. E kush ngë merr krikjien e ' tij e ngë  vien prapa  Meje, aì ngë isht për Mua i vëjéfshëm.

27. U përgjekj andai Pietri e i tha: shi' ,se na kemi lënë gjith­kjish e jerdhët prapa Teje: adhà neve çë ka t'na ndodhet?

28. E Iisui mori e i tha atireve: vërteta ju e thom, se ju çë më jerdhët prapa, ndë të lerit pameta, kur t'ujet i Biri i njeriut mbë thron të lëvdìs s'Tij, ahierna edhé ju kini të ujij mbi dimbëdhietë throne, sa t'gjikoni të dimbëdhietat farë t'Isrëlit.

29. E kush  ket lënë shpin a vëllezërit a motrat a t'jatin a të
jëmën a të shokjen a të bijët a dherat pajt' embrit t'im, ai ka të mërrënjë një kjint për një e ka të trazhgonjë gjellë të pasosme.

30. E shumë të parë ka të jenë të sprasmë e shumë të sprasmë të parë.


Nessun commento:

Posta un commento