lunedì 26 novembre 2012

Parkalesia Shën Kollit

O i lëvdoshmi i shën Kuall, ndihëmëtari i sgledhur, nga ai vent i lart ku ti rri, prir mi ne siun t’ënt i lipisiar, e lipi Zotit Krishët gjithë atë çë na duhët për shpirtinE për kurmin t’ënë kuitou e shejti thamasor për të Parin e Klishës (papën..) për priftërat çë ruajn nderin t’ënt, për horën t’ënë të dashur e më se më për ne çë të rrim përmisur përpara Ikonës t’ënde.

Kjeh te dhromi i drëjt ata çë rrojën nën barrës e mëkaties.

Ngushullo të mëkatruamit,ndih të vejat, të varfrit, fëmjiën, të sëmurit e gjithë ata çë të kuturisen tue pritur nga ti hire e bekime, përse na dim se ti je i math e i pushtetëshëm përpara të Lartit Zot Perëndi. Ashtu kloft.

Apolotokiji T. 4.

Kanòna pìsteos ke ikòna praòtitos enkratias dhidaskalon anedhixè se ti pìmni su i ton pragmàton alithia dhià tùto ektiso ti tapinòsi ta ipsilà ti ptochia ta plùsia,Pàter Ierarcha Nicòlae, prèsveve Christò to Theò, sothine tas psichàs imòn


Nessun commento:

Posta un commento