sabato 24 marzo 2012

25 Marzo 2012

Annunciazione della SS.ma MADRE DI DIO SEMPRE VERGINE MARIA .


Testi per la Divina Liturgia di S. Giovanni Cristomo
Antifona I
O Théòs,to krima su to Vasili dhos; ke tin dhikeosi nin su to iio tu Vasiléos .
O Pérëndi, jip gjikimin t' ë‎nt Rrégjit e drejtësin t’ënde të birit të Rregjit.
O Dio, il tuo giudizio concedi al re e la tua_giustizia al figlio del re.
Antifona II
Katavisete os iétòs epi pokon,ke osi stagòn i stàzusa epi tin ghin.
Ka të sdripet, si shi mbi të korrët, e si pikë çë kullòn mbi dheun.
Scenderà come pioggia sulla messe,e come acqua irrorante la terra.
Sòson imàs,Iié Theù,o ek Parthènu sarkothis,psallondàs si allilùia.
Shpëtona, o i Bir’i Perëndìs,o ti çë nga një Virgjër more kurm, neve çë këndojëm allilùia.
Salva,o Figlio di Dio, che ti sei incarnato da una Vergine, noi che a te cantiamo allilùia.
Antifona III
Este to ònoma aftù evloghiménon is tus eònas.
Ka t’jet bekuar embri i tij për gjithëmonë.
Il suo nome sarà benedetto nei secoli.
Isodhikòn Evanghelìzesthe imèran eks imèras to sotirion tu Theù imòn.
Lajmëròni dit për dit shpëtimin e Perëndìs tënë.
Annunziate ogni giorno la salvezza del nostro Dio.
Tropari
Sìmeron tis sotirìas imòn to kefàleon * ke tu ap’eònos Mistirìu i fanèrosis: * o Iiòs tu Theù, * Iiòs tis Parthènu ghìnete, * ke Gavriìl tin chàrin evanghelìzete. * Dhiò sin aftò ti Theotòko voìsomen: * Chère, Kecharitomèni, * o Kìrios metà su.
Sot zë fill shpëtimi jinë e dëftonet misteri i përjètëshëm i Biri i Perëndìs bëet Bir i Virgjëreshës e Gavriìli hirin lajmëròn. Andai bashk me atë Mëmës s’Perëndìs thomëji : Falem, o e hir plota,in’Zot ë me tij.
Oggi inizia la nostra salvezza e la manifestazione dell’eterno mistero: il Figlio di Dio diviene figlio della Vergine e Gabriele annunzia la grazia. Con lui gridiamo alla Madre di Dio: Salve, o piena di grazia, il Signore è con te.
KONDAKION
Ti ipermàcho stratigò ta nikitìria, os litrothìsa ton dhinòn evcharistìria anagràfo si i Pòlis su, Theotòke. All’òs èchusa to kràtos aprosmàchiton, ek pandìon me kindhìnon elefthèroson, ìna kràzo si: Chère, Nìmfi anìmfevte.
Tij o kaptenjë luftare kënka të mundies ,se m liròve prej këkjìsh të fala nderies, u ngreh po tij kjiteti i jit ,ëm’e të Lartit. Pran tue pasur ti pushtetin e pamundëshim, po shpëtomë ti përherë prej rrëzìkjëvet. Të thërrès tek Ti : të falem Nuse Povirgjërë!
A te che, qual condottiera, per me combattesti, innalzo l’inno della vittoria; a te porgo i dovuti ringraziamenti io che sono la tua città, o Madre di Dio. Tu, per la invincibile tua potenza, liberami da ogni sorta di pericoli, affinché possa a te gridare: salve, o sposa sempre vergine.

MEGALINARIO
Evanghelìzu, ghi, charàn megàlin, enìte, uranì Theù tin dhòksan. Os empsìcho Theù kivotò, psavèto midhamòs chir amiìton : Chìli dhe pistòn ti Theotòko asighìtos, fonìn tu anghèlu anamèlponda , en agalliàsi voàto: Chère, kecharitomèni , o Kirios metà su.
O dhe, lajmërò gëzim t mathë.Këndoni, kjiej,lëvdìn e Perëndis. Si Ark e gjallë e Perëndìs, dor e hùaj kurr t’e ngasënj;buzë të besmëvet tue kënduar pa pushim Mëmës s’Perëndis zërin e ëngjëllit, le të thërresiën me hare: Falem, o e hir plota, in’Zot me tij!ëë
Kinonikòn
Ekselèksato Kìrios tin Siòn, iret’sato aftin is katikìan eaftò. AlliluiaNessun commento:

Posta un commento