lunedì 9 gennaio 2012TROPARIO DELLA FESTA DELL'EPIFANIA


En Iordhàni vaptizomènu su, Kìrie,i tis Triàdhos efaneròthi proskìnisis;tu gar Ghennìtoros i fonì prosemartìri si, agapitòn se liòn onomàzusa; ke to Pnèvma en ìdhi peristeràs evevèu tu lògu to asfalès. O epifanìs, Christè o Theòs, ke ton kòsmon fotìsas, dhòxa si.Në Jordhàni kur pagzuar kleve , o i Madh.'ín'Zot,u dëftua lutia e Trinis,se zëri i Prindít të bë martírì Ti, tue thërritur Tij, Biri jim i dashuri,e Shpirti Shejtë në fitìr pallumbi fortësoi vërtetësìn e Fialës. O Krisht çë u dëftove e Perëndì e çë dritën ì dhe jetës, lëvdì Tij.Mentre tu eri battezzato nel Giordano,o Signore,si rendeva manifesta l’adorazione della Trinità: la voce del Genitore ti rendeva testimonianza chiamandoti Figlio diletto e lo Spirito Santo,sotto forma di colomba,confermava la parola infallibile. O Cristo Dio che ti sei manifestato a noi e hai illuminato il mondo,gloria a te.

Nessun commento:

Posta un commento