lunedì 5 dicembre 2011

Parkalesia Shën Kollit
O i lëvdoshmi i shën Kuall, ndihëmëtari i sgledhur, nga ai vent i lart ku ti rri, prir mirr ne siun t’ënt i lipisiar, e lipi Zotit Krishët gjithë atë çë na duhët për shpirtin
E për kurmin t’ënë kuitou o shejti thamasor për të Parin e Klishës papën t'ene Benedikti edhe Episkopin Sotiri edhe për priftërat çë ruajn nderin t’ënt, për horën t’ënë të dashur e më se më për ne çë të rrim përmisur përpara Ikonës t’ënde.
Kjeh te dhromi i drëjt ata çë rrojën nën barrës e mëkaties.
Ngushullo të mëkatruamit,ndih të vejat, të varfrit, fëmjiën, të sëmurit e gjithë ata çë të kuturisen tue pritur nga ti hire e bekime, përse na dim se ti je i math e i pushtetëshëm përpara të Lartit Zot Perëndi. Ashtu kloft.
Apolotokiji T. 4.
Kanòna pìsteos ke ikòna praòtitos enkratias dhidaskalon anedhixè se ti pìmni su i ton pragmàton alithia dhià tùto ektiso ti tapinòsi ta ipsilà ti ptochia ta plùsia,Pàter Ierarcha Nicòlae, prèsveve Christò to Theò, sothine tas psichàs imòn
Paskjirë besie e shembërë përkorie të dëftoi vathit t’ënt e vërteta e punëvet .Prandai ti pate me përunjësìn të lartat, me vapëkësìn kjosmët, o At Jerarhë Nikolë.
Lutu Krishti Perëndì sa të shpëtonen shpirtrat t’anë.Nessun commento:

Posta un commento