giovedì 26 luglio 2012

Litania e shën Pantaleimonit


0 shën Pantaleimon


0 Shejti Thavmasor


O Shejti i lipisiar


Desmor, i math i besës


Rrëfenjësi i t’vërtetës


Shpërmëtar i idhujvet


Shpërmetar i kjosmëvet


Mirëbënës i t’vapkjëvet


Shembër fortësije


Shembër durimi


Mundësor i t’pabesmëvet


Mundësor i gjithë sëmundievet


Ndihma e të sëmurvet


Ndihma e lehonavet


Drita e të verbërvet


Fukjia e të dobëvet


Shëronjësi i të lavosurvet


Armik i gjalpravet të helmorë


Mbronjësi i math i të vegjëvet


Ngjallësi i të vdekurvet


0 jatruai jatrojëvet


Shëbërtor i zgledhur i Perëndis


Lëvdia e Klishës


Kjenkji i t’in Zoti çë mëkatët e jetës ndzier. Ndëjena ,o Madh’in’Zot .


Kjenkjii i t’in’Zoti çë mëkatët e jetës ndzier . Gjegjëna,o i Madh’in’Zot.


Kjenkjii i t’in’Zoti çë mëkatët e jetës ndzier . Lipisi për ne.


Kënka Shën Panteleimonit

Buroft si vallë rrëgjëndi Rit.

nga krahërori i lumtur

kënka jonë e ziarrëte

si shkrep nga dashuria

Buroft per deshnorin

çë të vet gjakun derdhi

mbi gjurmat të pa-fajshme,

çë atij shënoi ShpërblesiDeshmori i pa-mundur me besë

e çelurë çë Zoti në zëmbër

i shturi së shpejt tuke

lagur me gjakun ç’akoma livizet

lurin të pa-besmit ; t’ën Zoti adhuròBuroft si vallë rrëgjëndi Rit.Sëmundiet të rrepta si mjek i vëljeshëm nga kurmet të dhimbëshëm

Nzirje e largoje e si bir

i denjshëmi rregjit të kjelliavet

nga zëmbratë dëboje venerin e kekj.Buroft si vallë rrëgjëndi Rit.E pra kur më nzehtë zu flaka

Hjinore e shpirtin të dogji

në Kurmë të çajtur ti gjellën

i Kthenje fukjìn e shëndetën

Ndë shtrat tuke i sgjuarë, lulëzimin të parëBuroft si vallë rrëgjëndi Rit.

Isht grisur jeta më shumë se

at’herë,te zëmbrat isht bajta

çë mendien na err. O shejt akj’i

bukur tek na kthen me besën

na ngjall ndaj t’in'oti edhè dashurin.
Nessun commento:

Posta un commento