giovedì 5 aprile 2012Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. (ἐκ γ' ).
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
 Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ γ).
 Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Viret sot mbi një druAi çë ndë ujëra dheun vori ( 3 herë)


Kurorë glëmbash i vun rreth kreit


Mbretit t’ëngjëjvet.


Një tsopë t’kukjie për të kjeshur


i vun mbi krahët Atij çë vesh kjiellin


me mjekulla.


Shplaka duroi të kishë


Ai çë liroi Adhami në Jordhan.


Me gozhda kle vierrë


Dhëndërri i Klishës.


Me shtizën kle i lavosur


I Biri i Virgjëreshës.

Na i falemi pesimevet t’ate,o Krisht. ( 3 herë)


Dëftona të ngjallurit t’atë të lëvdoshmit.Nessun commento:

Posta un commento