domenica 22 aprile 2012


Si lironjes i shklavevet e i te vapkjevet ndihmetar , i te semurevet jatrua, i rregjeravet perluftar, o  flamuar i mundesis deshmòr i Math o i Shen Gjekje, lutu ti Krishtit Perendi te na ruanje shpirtrat t'ane.

Nessun commento:

Posta un commento